Rượu, bia và sức khỏe ngày Tết

Để bảo đảm sức khỏe trong dịp Tết cổ truyền 2021 và các ngày lễ hội đầu Xuân, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân liên quan đến việc uống rượu, bia.

( Theo Kinh Tế Môi Trường – https://kinhtemoitruong.vn/bo-y-te-ra-khuyen-cao-ve-ruou-bia-va-suc-khoe-ngay-tet-13081.html)