Người Việt thay đổi thói quen chọn địa điểm du lịch

Những người có kế hoạch đi du lịch vào năm 2021 mong muốn tránh những nơi đông đúc.

Việc tạm dừng du lịch đã giúp du khách nhận thức rõ hơn về các tác động to lớn của những chuyến đi. Mới đây, Tương lai của Du lịch đã đưa ra một khảo sát cho thấy xu hướng du lịch của người Việt trong năm 2021 đã có những sự thay đổi.

Cụ thể, những người có kế hoạch đi du lịch vào năm 2021 mong muốn tránh những nơi đông đúc và có nhu cầu cao hơn về việc khám phá các địa điểm ít người biết ở Việt Nam. Kháhc Việt lựa chọn các điểm đến thay thế để tránh đi du lịch vào mùa cao điểm (54%), khu vực đông người (42%) và các điểm du lịch quá đông du khách (61%).

Người Việt thay đổi thói quen chọn địa điểm du lịch

Du khách Việt đã kỳ vọng ngành du lịch có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho du lịch bền vững trong dài hạn. Họ chủ động tìm kiếm các gói du lịch mùa thấp điểm (45%) và địa điểm “ẩn mình” để tránh khỏi tình trạng quá tải và đảm bảo biện pháp an toàn và sức khỏe.

Người Việt cũng quan tâm tới môi trường và cộng đồng hơn. Gần 52% khách Việt Nam sẽ sẵn sàng giảm thiểu rác thải và tái chế nhựa trong hành trình của họ.

73% người Việt cho biết họ muốn các lựa chọn du lịch của mình cũng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi của điểm đến, 72% muốn biết số tiền mà họ chi tiêu được dùng để hỗ trợ cộng đồng địa phương như thế nào.

Theo Phụ Nữ Mới – https://phunumoi.net.vn/nguoi-viet-thay-doi-thoi-quen-chon-dia-diem-du-lich-d218293.html