Vận niên tử vi Giáp Ngọ năm 2020 của nam mạng và nữ mạng

Tử vi Giáp Ngọ năm 2020 luận giải chi tiết sao hạn, sao chiếu mệnh, cuộc sống, tình duyên, sự nghiệp, gia đạo, diễn biến cuộc sống các tháng trong năm 2020… của người tuổi Giáp Ngọ. Sau đây chuyên mục phong thủy sẽ giới thiệu cho bạn vận niên tử vi Giáp Ngọ nhé

Tử vi Giáp Ngọ năm 2020

Giáp Ngọ theo lịch âm năm 2020 là 67 Tuổi

Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955

Thuộc mệnh Sa Trung Kim

Tướng tinh: Chim Trĩ

Con dòng Bạch Đế, Phú quý

Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung Thái Tuế, hiểm họa trùng trùng. Tý Ngọ tương xung, lại thêm Thất Sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Đọc ngay Cách hóa giải Thái Tuế 2020 cho tuổi Ngọ: Thay đổi để tăng phúc

Sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân.

Vận niên tử vi Giáp Ngọ năm 2020

Vận niên tử vi Giáp Ngọ năm 2020 nam mạng

+ Trung Bình – Bình An Trọn Năm

+ Cung đặt mệnh tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm 2020 có các sao: Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Tử, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần đây là bộ sao chủ về trong nhà con cháu có sự thay đổi về công việc làm ăn.

+ Cung xung chiếu tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm 2020 có các sao: Phượng Các, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng đây là bộ sao chủ về ra ngoài tình cảm không được tốt công việc làm ăn thì vất vả, sức khỏe kém.

+ Cung nhị hợp tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2020 nam mạng có các sao: Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Mộc Dục đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui như thêm con thêm cháu trong nhà.

+ Cung tam hợp tử vi tuổi Giáp Ngọ 2020 nam mạng có các sao: Lộc Tồn Bác Sỹ, Tràng Sinh, Bạch Hổ, Thái Tuế, Tướng Quân, Đế Vượng đây là bộ sao chủ về có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới tuy nhiên quý ông chú ý công việc con cháu không được tốt.

Vận niên tử vi Giáp Ngọ năm 2020 nữ mạng

+ Trung Bình – Bình An Trọn Năm

+ Cung đặt mệnh tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mạng năm 2020 có các sao: Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần đây là bộ sao chủ về chú ý sức khỏe và đây là năm hạn của quý bà cần chú ý tuyệt đối.

+ Cung xung chiếu tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mạng theo lịch vạn niên năm 2020 có các sao: Phượng Các, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng đây là bộ sao chủ về trong nhà có người ăn chơi tiêu phá hay gia đạo bất hòa thiếu hòa khí.

+ Cung nhị hợp tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2020 nữ mạng có các sao: Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng đây là bộ sao chủ về trong nhà có chuyện buồn đưa tới.

+ Cung tam hợp tử vi tuổi Giáp Ngọ 2020 nữ mạng có các sao: Lộc Tồn Bác Sỹ, Tràng Sinh, Bạch hổ, Thái Tuế, Mộ đây là bộ sao chủ về trong nhà có tang, công việc làm ăn của con cháu có sự thay đổi nhiều.